50-årskonfirmanter Tydal 2022


Det blir markering av 50-års konfirmanter i Tydal kirke den 18. september med påfølgende middag på Kafe posten. Vi håper så mange som mulig av de godt voksne konfirmantene kan komme.

Les mer

 

Menigheten

50-årskonfirmanter Tydal 2022


Det blir markering av 50-års konfirmanter i Tydal kirke den 18. september med påfølgende middag på Kafe posten. Vi håper så mange som mulig av de godt voksne konfirmantene kan komme.

Les mer

Selbu sokn er med på å gi utdanning til jenter i Etiopia


Blant jenter, spesielt fra minoritetsgrupper, er høyere utdanning fortsatt svært sjelden. Men Shaftu har mot og en visjon!

Les mer

 

Menigheten

Selbu sokn er med på å gi utdanning til jenter i Etiopia


Blant jenter, spesielt fra minoritetsgrupper, er høyere utdanning fortsatt svært sjelden. Men Shaftu har mot og en visjon!

Les mer

50-årskonfirmant i Selbu


Ble du konfirmert i en av Selbus kirker i 1972? I såfall er det 50 år siden i år!  Vi vil gjerne invitere til konfirmantjubileum søndag 28. august!

Les mer

 

Menigheten

50-årskonfirmant i Selbu


Ble du konfirmert i en av Selbus kirker i 1972? I såfall er det 50 år siden i år!  Vi vil gjerne invitere til konfirmantjubileum søndag 28. august!

Les mer

 

Åpen kirke i sommer

Både i Selbu og i Tydal er hovedkirkene åpne for besøk i sommer. 

Les mer

 

Konfirmasjonspåmelding Selbu og Tydal 2023

Velkommen som konfirmant i Selbu og Tydal 2023

Les mer

 

Dugnad på kirkegårdene

Våren er kommet og det er tid for å ruste opp kirkegårdene etter vinterdvalen.

Les mer

 

Vårfest

Torsdag 21. april arrangerte diakoniutvalget i Selbu vårfest på menighetshuset.

Les mer

Se flere artikler i arkivet