Julegudstjenesten fra Selbu kirke kl.14 sendes digitalt


Vi ønsker alle velkommen til digital julegudstjeneste fra Selbu kirke julaften kl.14.00.

Vi ønsker alle velkommen til digital julegudstjeneste fra Selbu kirke julaften kl.14.00.

Julegudstjenesten fra Selbu kirke kommer på Youtube: https://youtu.be/ifdGp5S29xY Den kan også finnes på Youtube med søkeordene "Selbu kirke julaften"

Velkommen.

Tilbake