Smitteverntiltak i Selbu og Tydal


Vi i Selbu Sokn og Tydal Sokn følger nasjonale retningslinjer om å begrense all fysisk kontakt utenfor egen husstand. 

Vi blir med på den nasjonale fellesøkten for å begrense smitteutviklingen i samfunnet.

Tillates maks 50 deltakere i begravelse (25 i Flora).
Gudstjenestene 17. januar utsettes.
Kirkestua i Selbu holdes stengt. 

Vi ønsker å gi publikum den samme gode service som før ved at dere tar kontakt via telefon eller mail.

Telefon:

Selbu 73 81 69 00
Tydal 73 81 59 00

E-post:

kirken@selbu.kommune.no

kirken@tydal.kommune.no

 

Tilbake