Selbu Blomsterfond


Fondets midler dannes blant annet ved bruk av minneblanketter ved begravelser.
Minstesummen økes til kr. 100,- fra og med 01.04.2021.

Blomsterfondets funksjon er å «forskjønne» våre tre kirkegårder. Vi opplever en stor giverglede, både i form av blomsterhilsener til begravelser, samt minnegaver og andre gaver. Takket være disse gavene klarer vi å holde kirkegårdene i meget god stand hele sommeren og høsten igjennom. Dette blir lagt merke til, og vi får mange positive tilbakemeldinger på vårt arbeid.

Fondets midler dannes blant annet ved bruk av minneblanketter ved begravelser.
Minstesummen økes til kr. 100,- fra og med 01.04.2021.
I dag kan blanketter kjøpes hos B. Langseth, Selbu Gravferdsbyrå, Selbu Sparebank og Kirkestua.

Bidrag kan også gis som minnegaver i stedet for blomster.

I tillegg er det mulig gi gaver uten at det knyttes til noen spesiell anledning.

Gaver kan gis på Blomsterfondet kto: 4285.55.07352.
Vipps kan gjerne benyttes: Vippsnr 618154.

Tilbake