Årsrapport Selbu Sokn 2019


Menighetens årsmøte som skulle ha blitt avholdt 28. april og som ble satt på vent som følge av utbruddet av covid-19, er nå avlyst av Menighetsrådet. 
Vi er stolte og takknemlige for alle de arrangement og aktiviteter som ble gjennomført i 2019, en stor takk til dere alle som har bidratt i våre aktiviteter! 
Ønsker du årsrapporten tilsendt, ta kontakt med oss på telefon i våre åpningstider mandag-torsdag kl. 10-14 eller på e-post: kirken@selbu.kommune.no
Har du tilbakemeldinger til oss i forbindelse med årsrapport 2019, må du gi tilbakemelding innen 20. juni 2020.

Les årsrapport 2019

Bilde Selbu Kirke: Foto W@ng

Tilbake