Årsrapport Selbu 2020


Menighetens årsmøte 2021 er avlyst. Årsrapporten for Selbu 2020 er tilgjengelig her.
 

Menighetens årsmøte som skulle ha blitt avholdt i april og som ble satt på vent som følge av utbruddet av covid-19, er nå avlyst av Menighetsrådet. 
Vi er stolte og takknemlige for alle de arrangement og aktiviteter som ble gjennomført i 2020, en stor takk til dere alle som har bidratt i våre aktiviteter! 

Har du tilbakemeldinger til oss i forbindelse med årsrapport 2020, gi oss gjerne tilbakemelding innen 20. juni 2021.
Tilbakemelding rettes til Kirkeverge Gjertrud Laukvik på e-post: gjertrud.laukvik@selbu.kommune.no

Les årsrapport 2020

Bilde:  Selbu Kirke 17.mai 1914. 

 

Tilbake