Stilling ledig.


Selbu Sokn søker renholder til renhold på Selbu Menighetshus fra 01.07.20.

Er du vår nye kollega? 

Renholdet omfatter renhold på Selbu Menighetshus etter våre egne arrangementer, minnesamvær og annet utleie. Arbeidstiden er på timebasis og vil være fleksibel og varierende.  

Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området. 

God pensjonsordning gjennom medlemskap i KLP. 

For nærmere informasjon eller ønske om stillingen, kontakt kirkevergen på telefon 73816900 eller e-post kirken@selbu.kommune.no snarest.

 

 

 

Tilbake