Årsrapport for Tydal 2021


Årsmeldinger kan jo være litt kjedelige, men for dem som vil følge med finner dere noe av det som skjedde i 2021 beskrevet i årsmeldingen. Det har ikke kommet med noe om konfirmantene som startet i høst. Det tar vi med i neste års årsmelding.  

En henelse som vi vil trekke fram er at vi i 2021 skaffet oss en kompaktlaste for å lette arbeidet på kirkegården. Den har vært til god hjelp og gjør at det blir færre tunge løft. Samtidig er den så liten at den kommer fram mellom alle gravene.

Her kan du lese hele årsmeldingen for Tydal sokn for 2021.

Tilbake