Årsrapport og årsregnskap for Selbu 2021


Årsrapporten beskriver aktiviteter og hva som har skjedd i løpet av året. 

Gjennom 2021 har menighetsrådet i Selbu avholdt 9 møter. Av de ble tre avholdt på Teams. 48 saker har blitt behandlet, og blant de er alltid budsjett og regnskap sentral. Menighetsrådet har tilsatt ny kirketjener/gravplassarbeider i mars, og ny kantor i desember. 

I 2021 ble det avholdt 47 gudstjenester i soknet, det er 10 flere enn året før. 

Les mer om soknets virksomhet her!

Les årsregnskapet her!

Tilbake