Høstfest i Flora


Selv om det enda er strålende vær og varmt i lufta lurer høsten like rundt hjørnet. 

Foto: Pixabay

Torsdag 8. september kl. 17:00 inviterer diakoniutvalget i Selbu sokn til høstfest på Vertshuset Caroline i Flora. 

Elever fra vår eminente kulturskole kommer for å underholde. Vår nye prostiprest, Hilde Guldseth, kommer og sier noen velvalgte ord. Organist Jovna Z. Dunfjell spiller til allsang. Det blir bevertning og selvfølgelig loddsalg.

Trenger du skyss kan drosje bestilles på Selbu Frivilligsentral, tlf 974 09 162. Den koster kr 60,- og må bestilles innen onsdag 7. september kl. 12.

Alle, gammel som ung, er hjertelig velkommen!

Tilbake