Støtt spleisen!


Alle pengene som samles inn skal gå til å ferdigstille minnenlunden på Tydal kirkegård. Vi skal få på plass, gatesteiner, elvegrus, en minnestein til, nye benker, nye bed, stauder, hekker og trær.

 

Vi trenger hjelp til å få ferdig minnelunden. Alle gaver er kjærkomne

Tilbake