Jul i Neadalens kirker


Hjertelig velkommen til julefeiring i en av våre kirker i Selbu og Tydal!

Adoration of the Child" Gerard van Honthorst (1590-1656) [Public domain], via Wikimedia Commons.

Etter flere år med pandemi og gudstjenester utendørs er vi igjen klar for å invitere inn i våre vakre kirkerom til jul.

I Tydal kirke er det familiegudstjeneste på julaften med Hilde K. Guldseth kl. 14:30.
1. juledag samles vi til julegudstjeneste i Stugudal kapell kl. 12.

I Selbu møtes vi til familiegudstjeneste på julaften med Per Kvalvåg kl. 14. På Selbustrand noen timer senere, kl. 16. 1. juledag kl. 12 er det høytidsgudstjeneste i Selbu kirke med Hilde K. Guldseth og videre julegudstjeneste i Flora kapell kl. 16.

I anledning julen har vi inviter med flere solister som vil berike gudstjenestene i dalføret. 

Vel møtt til jul i kirken!

Tilbake