Årsfest i Tydal menighet


Velkommen til årsfest 19.04.2023 kl.19:30 på møterom Sylan, Tydalsvegen 117.

Vi møtes og samtaler om årsmelding og regnskap for 2022 og litt om hva som skjer framover. 
Prost Jon Henrik Gulbrandsen kommer.

Enkel servering av lammegryte med ris. GRATIS!

Årsmelding for Tydal sokn 2022

Årsregnskap for Tydal sokn 2022

Tilbake