Bruk stemmeretten i kirkevalget - bruk mobilen!


I september er det kirkevalg for medlemmer i Den norske kirke. Valgdagen er 11. september, men forhåndsvalg startet allerede 10. august. I år er det for første gang mulig å stemme digitalt. Alle medlemmer kan delta i valget på egen mobiltelefon eller pc, når som helst og hvor som helst, fra 10. august.

Det er altså første gang det arrangeres digital forhåndsstemming i kirkevalget. Denne løsningen gjør det enklere for velgere å delta.

–  Med denne løsningen kan alle stemme når de vil og hvor de vil, fra 10. august til 6. september. Det gjør det enda enklere å være med og påvirke landets største medlemsdemokrati, sier kirkevergen i Selbu, Kjersti Stamnes Reinsborg.

Folkekirke der alle kan si sin mening

Digital forhåndsstemming krever at velgeren har en digital ID, for eksempel bank-id, og kan logge seg på gjennom enten mobiltelefonen, pc eller nettbrett. I kirkevalget kan alle velge kandidater til menighetsrådet der de bor, og også stemme på hvem som skal utgjøre bispedømmerådet, det regionale styringsorganet i kirken. De som velges inn i bispedømmerådet, utgjør sammen kirkens øverste organ Kirkemøtet.

–  Vi håper mange vil delta og si sin mening og gi sin støtte til de folkevalgte i kirken de neste fire årene. Ved å delta kan man gi tilleggsstemme til personer man er enig med, og man kan også foreslå nye kandidater om man ønsker det, fortsetter Reinsborg.

Flere muligheter til å delta

Digital forhåndsstemming er bare én måte å delta i valget på. Det er også mulig å forhåndsstemme fysisk på papir fram til 8. september.

11. september er selve valgdagen. Valglokalet er i nærheten av det kommune- og fylkestingsvalget, og åpningstidene er de samme som i det offentlige valget.

Kandidater i kirkevalget

Selbu og Tydal har hver sine lister i menighetsrådsvalget, mens det er fire lister i valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

📝 Bønnelista - www.bonnelista.no

📝 Frimodig kirke - https://frimodigkirke.no

📝 Nominasjonskomiteens liste - www.nominasjonskomiteen.no

📝 Åpen folkekirke - apenfolkekirke.org

Mer informasjon om kirkevalget finner du på https://www.kirken.no/valg/

Ved å gå inn på https://www.kirken.no/valg/ kommer du rett til forhåndsstemmeløsningen når den åpner kl. 0900 torsdag 10. august.

Tilbake