Våre priser per 01.07 .17


 

VÅRE PRISER PER 01.07.17

Kirkelige tjenester:

For utenbygdsboende:

Begravelsesermoni i kirken    kr         2 500,00

Urnenedsettelse                     kr         1 500,00 

Kistenedsettelse                     kr         2 500,00

 

Vigsel                         kr 2 000,00 (utenbygdsboende med en forelder bosatt i soknet)

Vigsel                         kr 4 000,00 (utenbygdsboende uten tilknytning til soknet)

 

Innenbygdsboende – ingen betaling

 

Det er mulig å leie kirkene våre til konserter og andre arrangement.

Leie av kirkene:

Utenbygds leietakere 20% av bill.inntekter  min. kr 3 500,00

Innenbygds leietakere            10% av bill.inntekter  min. kr 2 500,00

 

Ta kontakt med kirkestua på tlf. 73 81 69 00 for nærmere informasjon, eller på e-post til kirken@selbu.kommune.no

 

Rengjøring og oppfrisking av gravminner

Vi er også behjelpelig med å utføre rengjøring av gravsteiner, oppfrisking av eksisterende navn på gravminner.

Ta kontakt med kirkegårdsbetjeningen på tlf.   73 81 69 00.

Selbu Menighetshus

Storsal                                     kr.    800,00

Lillesal                                    kr.    500,00

Hall                                         kr.    400,00

Peisestue                                 kr.    850,00

Kjøkken                                  kr.    200,00

Hele huset (èn dag)                kr. 1 800,00

Hele huset (fredag-lørdag)     kr. 3 000,00

Hele huset (fredag-søndag)   kr. 3 500,00

Hele huset (lørdag-søndag)    kr. 2 500,00

 

Ta kontakt med kirkestua på tlf. 73 81 69 00 for nærmere informasjon, eller på e-post til kirken@selbu.kommune.no

 

Tilbake