Stilling ledig


LEDIG STILLING SOM KIRKEVERGE/DAGLIG LEDER

Selbu Kirkelige fellesråd søker:

 

Daglige leder/kirkeverge (75 % stilling)

 

Kirkevergen er øverste administrative leder for menighetsrådets/fellesrådets virksomhet.  Dette medfører å lede virksomheten og legge til rette for å virkeliggjøre kirkens formål til beste for Selbu Menighet.  Kirkevergen er personalleder.  I tillegg har kirkevergen blant annet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, kundebehandling og er saksbehandler for menighetsrådet.  Staben utgjør i dag 6 ansatte i Selbu kirkelige fellesråd og 2 ansatte i Nidaros bispedømme.

 

 

Vi ønsker at du har:

  • Relevant utdanning og/eller erfaring innen ledelse/administrasjon/økonomi
  • Kjennskap til kirkelig administrasjon eller annen offentlig forvaltning
  • Har gode IKT-kunnskaper

 

Gode lederegenskaper, samarbeidsevne og gjennomføringsevne vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby:

Varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. 

Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP.

 

Tiltredelse snarest.

 

Søkeren må være medlem i Den norske kirke.

 

Søknadsfrist: 29.07.2016 

 

Kontaktpersoner:

Leder av fellesrådet Olav Gunnar Lien - 907 77 710

Fungerende kirkeverge Hilde Kristin Guldseth (før 3. juli)  - 918 21 804

 

Søknad med CV og referanser merkes «søknad» og sendes til:

kirken@selbu.kommune.no

eller:

Selbu Menighetsråd

Gjeldbakken 14

7580 Selbu

Tilbake