Aktiviteter for barn i SelbuDåpsdagshilsen

Menigheten vil hjelpe foreldre med å gjøre dåpsbarnet kjent med vår
kristen tro. Derfor får barna ved 1års-, 2års- og 3årsdåpsdag en gave fra
menigheten. Vi inviterer derfor til dåpsdagsgudstjeneste 2 ganger i året. På
våren for alle som er døpt i første halvdel av året, og på senhøsten for de som
er døpt i andre halvår.


Tegnekroken

Under
alle gudstjenestene er det tegnekrok bak i kirken, hvor barna kan sitte og
tegne. Der er det også noen bøker.

 

Familiegudstjeneste

Nesten hver måned
er det familiegudstjeneste. Men også ellers er alle med barn hjertelig
velkommen i kirka. Skulle det bli for langsomt for barna kan de trekke seg
bakover i Selbu kirke. Der finnes det bøker og tegnesaker.

4-årsbok

Hvert år har Selbu menighet utdeling av en bok til alle 4 åringene som
tilhører menigheten. Dette er et ledd i kirkens dåpsopplæringsplan. Utdelingen
skjer om høsten. Barna som skal få boka, får en skriftlig invitasjon. Dersom du
ikke skulle få brev fra oss, for eksempel hvis du er nyinn­flyttet, må du
kontakte kontoret for påmelding og mer informasjon.

Himla Bra 

Himla Bra er en klubb for alle fra 3-6 år ca annenhver torsdag på Menighetshuset klokken 17:00 - 18:30. Vi har felles samling med sang, leik, formingsaktiviteter, bønn, bibelfortellinger og noen ganger bursdagsfeiring. Til slutt samles vi til kveldsmat.

På Himla Bra blir du også kjent med Jonas og Julie, våre to maskoter. 

Klubben er gratis, men vi har frivellig ofring/deling. 


6-årsbok

Utpå senhøsten det året barnet begynner i første klasse vil det få brev
i posten fra oss. Da inviteres de til en gudstjeneste hvor vi vil dele ut
6-årsboka.

 

Tårnagenthelg
for 8-åringene

Har du sett TV-serien ”Tårnagentene”? Kirka er et hellig hus og en kulturskatt
og det er mye spennende å se. En helg i 3.klasse kan du selv bli tårnagent og
utføre agentoppdrag inne i kirka.
Lys våken for
11-åringene

Overnatt i kirka! En helg er 11-åringene (6.klassinger) spesielt velkommen til
å lære mer om kirka. Vi møtes en lørdag, sover i kirka og hjelper til ved
familiegudstjenesten søndag.Ulike tiltak for barn

Vi har ingen barnegruppe i menigheten  som møtes regelmessig. I
løpet av året tilbyr menigheten ulike tiltak for forskjellige aldersgrupper.
Arrangementene blir kunngjort i menighetsbladet og i lokalavisa. Eksempler på
slike arrangement er juleverksted, karneval, barneleir, ungdomsleir,
halloweenfest, osv.

 
 
Har du spørsmål? 
 
 
Tilbake