Kontaktinformasjon


Selbu kirkelige fellesråd og Tydal kirkelige fellesråd

 

Selbu sokn

Adresse: Gjelbakken 14, 7580 Selbu - se kart
Telefon: 73 81 69 00
Epost: kirken@selbu.kommune.no

Tydal sokn

Adresse: Tydalsveien 121, 7590 Tydal - se kart
Telefon: 73 81 59 00
Epost: kirken@tydal.kommune.no

Ansatte Selbu

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Ola Dalheim

+4741404874

Send epost

Organist

Jovna Zakarias Dunfjell

41237209

41237209

Send epost

Menighetsrådsleder

Marion Jeanette Gamst

93613353

Send epost

Prestevikar

Hilde Kristin Guldseth

+4795847268

Send epost

Sekretær/kirketjener/menighetsarbeider diakoni

Johanne Storflor Hammer

73 81 69 00

95006634

Send epost

Sokneprest

Per Kvalvaag

99154430

991 54 430

Send epost

Kirkeverge

Gjertrud Laukvik

73 81 69 00 ; 481 61 925

481 61 925

Send epost

Menighetsarbeider i Trosopplæring

Lisbeth Sørflakne

73 81 69 00

918 21 804

Send epost

Ansatte Tydal

Prestevikar

Hilde Kristin Guldseth

+4795847268

Send epost

Organist

Gaute Kirkvold

94430779

Send epost

kirkeverge/daglig leder

Hilde Ragnfrid Kirkvold

73815900

48995509

Send epost

Sokneprest

Per Kvalvaag

99154430

991 54 430

Send epost

Menighetsrådsleder

Anne-Lise Galtung Risan

951 10 848

Send epost

kirketjener/kirkegårdsarbeider

Anita Sånnevall Rolseth

41311761

Send epost

Menighetsarbeider i Trosopplæring

Lisbeth Sørflakne

73 81 69 00

918 21 804

Send epost